درباره ما

درباره ما

اهداف بنیاد

 • ارائه خدمات مشاوره و روان شناختی به کودکان و نوجوانان ، والدین و مربیان و توانمند سازی و ارتقاء کیفیت زندگی کودکان  و نوجوانان
 • ارائه طرحهای آموزشی ، توانمندسازی ، توانبخشی و مهارت افزایی  وپیشگیری در حوزه کودکان ، نوجوانان ، والدین و مربیان
 • تهیه ، آماده سازی ، هنجارسازی و اجرای  آزمون های مختلف در حوزه کودکان و نوجوانان ، والدین و مربیان و تهیه نرم افزارهای                مربوط  به آن ها
 • تهیه و تدوین طرح ها ، برنامه ها ، کارگاه ها و دوره های آموزشی مورد نیاز به منظور توانمندسازی، مهارت افزایی، تقویت  بنیه علمی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، روانی و فرهنگی و آموزشی کودکان و نوجوانان ، مربیان و اولیای آنها  
 • پژوهش در حوزه آزمونهای روان شناختی مربوط به کودکان و نوجوانان ( از قبیل هوش ، استعداد تحصیلی ، حافظه ، ریاضی ، خلاقیت مهارتهای زندگی ، اهمال کاری ، حل مسئله و دیگر موارد )
 • ارائه آموزشهای تخصصی خلاقانه به کودکان و نوجوانان، مربیان ، آموزگاران ، اولیاء و کودکان با نیازهای ویژه
 • توانبخشی و توانمندسازی و ارتقاء مهارت های زیستی ، روانی ، اجتماعی و مسولیت پذیری کودکان و نوجوانان و کودکان با نیازهای ویژه
 • تدوین، تالیف، توزیع، تولید و انتشار کتاب و پکیج های آموزشی مورد نیاز ( شامل نرم افزار کتاب ، بروشور ، اسباب بازی و طراحی سایت،  مجله ، بولتن و....) در حوزه کودکان و نوجوانان
 • انتشار ، توزیع و اجرای آزمونهای روانشناختی، سنجش و آزمون در زمینه های مورد نیاز  حوزه کودکان و نوجوانان ، مربیان و والدین 
 • تهیه و طراحی نرم افزار ها ، اپلیکیشن ها و بسته های آموزش ، سنجش و پژوهش در حوزه کودکان و نوجوانان و با نیازهای ویژه
 • انجام طرحها و خدمات پژوهشی و آموزشی به منظور توانمندسازی و پیشگیری آسیب های اجتماعی ، فرهنگی و تربیتی  در حوزه رشد کودکان و نوجوانان ، مربیان و اولیا آنان و طراحی واجرای برنامه های آموزشی جهت اوقات فراغت  
 • ارائه خدمات آموزش ،پژوهش به سازمانها و وزارتخانه ها و موسسات مرتبط با کودکان و نوجوانان ، اولیا و کودکان با نیازهای ویژه

 

 

 • تاسیس مرکز بر اساس بند های 1 تا 12 بهزیستی پس از اخذ مجوز از سازمان بهزیستی
 • انجام طرحهای حوزه ارزشیابی و رتبه بندی مراکز آموزشی و موسسات مرتبط با کودکان و نوجوانان
 • طراحی و تهیه پکیج های استاندارد سازی مهدهای کودک و مراکز مربوط به کودکان و نوجوانان
 • ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی و آموزشی به منظور  پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، فرهنگی ، تربیتی و معلولیت ها
 • تهیه، طراحی و تولید، بازی و فیلم های آموزشی و کمک آموزشی، سرگرمی و مهارت افزایی جهت بهبود فرآیند رشد کودکان و نوجوانان، مربیان و خانواده در جهت توانمندسازی آنان
 • طراحی و اجرای پورتال جامع، یکپارچه و  پرونده های الکترونیکی جهت مراکز روانشناسی و مهدها و پیش دبستانی های کشور
 • ایجاد شبکه های مجازی مشاوره و روانشناختی کودکان ، نوجوانان و اولیای آنان
 • طراحی ، اجرا و برگزاری همایش ها ، کارگاه ها و دوره های آموزشی و پژوهشی دوره های تخصصی برای کودکان و نوجوانان ، مربیان و والدین آنها
 • ایجاد محیط های تعاملی مشاوره ای کودکان و نوجوانان و خانواده در بستر های اپراتور مجازی و iptv  همچنین به صورت آموزش مجازی ایجاد شبکه مجازی اجرا و تحلیل نتایج آزمونهای روانشناختی کودکان و نوجوانان، مربیان، خانواده، مراکز مشاوره ای و مراکز یادگیری هوشمند و حوزه کودکان و نوجوانان و ایجاد نظام سطح بندی های آموزشی تربیتی و روانشناختی به صورت نظام            یکپارچه استاندارد
 • برند سازی استانداردهای ضروری برای فرایند کاری مهد کودک ها ، پیش دبستانی ها ، دبستان ها و مراکز آموزشی
 • برنامه ریزی جوایز ملی در حوزه کودکان و نوجوانان ، مربیان و والدین با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی ،ترویج رفتارهای حافظ سلامت و رشد و بالندگی آنان
 • طراحی و برگزاری جشنواره های ملی با هدف پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تربیتی و ترویج رفتارهای حافظ سلامت جامعه
 • همکاری با انجمن های علمی و مردم نهاد ملی و بین المللی ، دانشگاه ها ، موسسات علمی و آموزشی با هدف جلب مشارکت های علمی و عملی با هدف توانمند سازی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تربیتی کودکان و نوجوانان

 • طراحی پتنت های آموزشی با هدف توانمند سازی کودکان ، نوجوانان ، مربیان و والدین  

روش های اجرایی اهداف

 • ایجاد مراکز خلاقیت و اجرای پتنت های آموزشی و درمانی به صورت فردی و گروهی برای کودکان و نوجوانان، مربیان و خانواده ها
 • پیشنهاد برنامه و طرحهای اجرایی به سازمانها ، وزارت خانه ها و موسسات دولتی و خصوصی در راستای توانمند سازی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، روانی و خانوادگی  

 

 • اجرای مطالعات بومی و منطقه ای در راستای توانمند سازی خانواده و کودکان و نوجوانان
 • تهیه متون آموزشی چاپی و مجازی برای مخاطبان برنامه ها
 • همکاری با مراکز مشاوره پیش دبستانی ، مهد کودک و مدارس
 • استاندارد سازی مهد های کودک و پیش دبستانی ها به منظور ارتقای رشد کودکان و نوجوانان
 • ایجاد و تاسیس شعبه هایی در سراسر کشور برای دستیابی به اهداف
 • تدوین و اجرای برنامه جامع ارتقای کیفیت مهد های کودک ، مدارس و آموزشگاه ها برای دستیابی به اهداف همکاری با سازمانهای مردم نهاد برای جلب سرمایه گذاریها و منابع در جهت تحقق اهداف
 • ساماندهی دانش آموختگان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و سایر رشته ها برای فعالیت در خصوص بالندگی کودکان و نوجوانان
 • ارتباط موثر با انجمن های اولیا و مربیان و ساماندهی آنها برای دستیابی به اهداف
 • استفاده از پتانسیل استادان دانشگاه و صاحب نظران
 • برگزاری کارگاههای آموزشی ، مهارتهای زندگی ، مهارتهای رفتاری و اجتماعی
 • برگزاری دوره های علمی ، آموزشی ، فرهنگی و مهارتی  

طراحی وتوسعه سامانه ساز تیرازیس