اسامی مشاوران مرکز روان شناسی رکن

اسامی مشاوران مرکز روان شناسی رکن

 

پروفسور احمد علیپور: مشاور خانواده، روان درمانگر

 

پروفسور مجید صفاری نیا : مشاور خانواده، روان درمانگر

دکتر محمد جمال زاده : مشاور و برنامه ریزی آموزشی و  تحصیلی کودکان و نوجوانان

 

 

دکتر مجتبی دلیر: متخصص روانشناسی، روان درمانگر کودک و نوجوان

شیلر کیخاونی :  دکترای روانشناسی، مشاور کودک و نوجوان

ارمغان دماوندیان : کاندید دکترای روانشناسی و روان درمانگر کودک و نوجوان

   

اعظم محمدی : کاندید دکترای روانشناسی ، روانشناس و روان درمانگر

 

حدیث غفاری: کاندید دکترای روانشناسی، نوروتراپی و توانبخشی شناختی کودکان

 

 

دکتر نیلا علمی منش: درمانگر و مشاور خانواده، کودک و نوجوان

 

 

خانم شهلا واقف زاده کاندید دکتری روانشناسی 
زوج درمانگر و سکس تراپ

 

خانم سمانه حکم آبادی کارشناسی ارشد روانشناسی
حوزه درمانی : مهارتهای بین فردی و مهارتهای زندگی

 

 

 

 

آقای صالح شریف نسب 
کاندید دکتری روانشناسی سلامت
مشاوره فردی و زوج درمانگر

 

 

 

 

طراحی وتوسعه سامانه ساز تیرازیس