مدیریت احساسات و هیجانها در کودکان ماهک

مدیریت احساسات و هیجانها در کودکان ماهک

 

مدیریت احساسات و هیجانها در کودکان

ماهک                           

دوره آموزشی مدیریت احساسات و هیجانها برای کودکان 4 تا 7 سال

  • مفاهیم تنظیم هیجان را  می توان معادل سازگاری در نظر گرفت. کودکی که که توانایی تنظیم هیجانی خوب و سازگاری دارد ، می تواند رفتارهایش را کنترل کند و در بافتهای گوناگون و سازگاری با رویدادهای پر استرس منعطف تر عمل کند. یادگیری تنظیم هیجان به نوع رابطه با والدین، همشیرها ، معلمان و همسالان وابسته است. در سالهای اولیه زندگی ، کودک با هیجانها آشنا می شود و یاد می گیرد که آنها را تا حدی تعدیل کند. رشد خود تنظیمی هیجانی در دوران پیش از دبستان ادامه می یابد و در این سن هر کودکی ابراز هیجانی متناسب با فرهنگش را از طریق الگوبرداری از اطرافیان می آموزد و با رشد توانایی های زبانی و شناختی در تنظیم هیجان توانمند می شود با توجه به اینکه سن پیش از دبستان مهارتهای مورد نیاز برای تنظیم هیجان در حال رشد کردن می باشد آموزش مهارتهای تنظیم هیجان باعث تقویت این شایستگی و نهادینه شدن آن می گردد.دوره آموزشی مدیریت احساس و هیجان(ماهک) توسط متخصصان بنیاد رشد و بالندگی کودکان ونوجوانان ایرانیان در قالب 3 کتاب کودک و یک کتاب والدین و مربیان تهیه شده است.بنیاد امادگی دارد دوره مذکور را برای روان شناسان، درمانگران، مربیان و والدین به صورت خصوصی و گروهی برگزار کند.همچنین روان شناسان مرکز رکن آمادگی دارند کارهای ویژه ای را با تاکید بر مدیریت احساسات و هیجان ها بر روی کودکان پیش دبستانی انجام دهند.

 

طراحی وتوسعه سامانه ساز تیرازیس